Kartminne (2014-09-18)
Kategori: Träning
Karta/område: Nackareservatet (Lilla Sickla/Björkhagen)
Arrangör: Björn & Kristoffer
Sträcka: 6.92 km
Tid: 72:52
Övning i kartminne. Vid varje skärm fanns nästa kontroll utritad. Titta så länge man vill och spring sedan på minnesbilden.

K1 blev jättevirrig. När jag kom till koloniområdet kom jag inte ihåg vilken roll det spelade i min bild. Sprang en bit tillbaka, ändrade mig igen och hittade då det gula område som jag hade i huvudet. Därifrån spikade jag.

K2- plan: tillbaka, passera ett spår, vik höger på nästa, följ sedan det när det svänger vänster, gå sedan österut en liten bit in i kröken, passera ett spår och sedan upp på höjden (är lite osäker på vilket som var k-punkten). Det gick fel men jag fattar inte riktigt hur. Minnesbilden säger att jag gjorde rätt men icke. Anders Haag ledde mig rätt trots att jag hela vägen hävdade att det måste vara fel.

K3- plan: Norrut, glid upp på höjden i öster och stäm av på en av de senare kontrollerna, därifrån går jag nordväst och söker efter sänkan på höjden. Utfall: kändes osäkert men det fungerade, det tog lite extra tid att ta en höjd extra men efter K1 och K2 ville jag säkra lite.

K4- plan: ut på stig, gå över höjden vid stigkors, hitta stenarna österut och gå norrut därifrån. Utfall: klockrent.

K5- plan: söderut, passera stenarna, efter stigen gå sydost. Utfall: förmådde mig inte att hålla riktningen efter stigen, trevade lite men kom tillräckligt nära för att se skärmen.

K6- plan: norrut, vik höger på andra tydliga stigen, passera grönt, passera stigkors, håll koll höger efter K, håll koll vänster efter uppfångande stig. Utfall: Kände mig säker på att jag höll rätt stig men det kändes långt att springa, till slut kom mina hållpunkter och jag såg skärmen från stigen.

K7- plan: tillbaka på stig, vänster i stigkors, justera sedan lite vänster på stig, håll söderkurs, sök efter rågången, K strax efter. Utfall: klockrent. Här borde jag i framtiden kunna utmana mig själv lite mer. Kunde använt kurvbilden istället för stigen.

K8- plan: gå på riktning och håll utkik efter höjd som går ner i träsk. Utfall: rastipanik, såg en stor fladdrig skärm helt fel på alla sätt men jag drogs dit när Anders tog den vägen. Justerade sedan ganska väl.

K9- plan: fortsätt norrut och driv sedan väster på stig för att pricka höjden, hoppades känna igen mig från tidigare. Utfall: ganska bra även om planen kändes hafsig och inte så genomtänkt.

K10- plan: driv grov nordväst, borde inte gå att missa det gula, K vid brant söder om gula. Utfall: helt ok, anade det gula och smet runt höjden och hittade skärmen. På vägen dit hade jag bestämt att det fick vara nog, det började skymma lite.

Bra övning, man försöker förenkla hela tiden och se de tydligaste hållpunkterna. Ibland tycker jag att jag borde utmanat mig mer och inte kört så mycket stig.
Visa kommentarer (0)
 
Kartminne (2014-09-18)