RM för Veteraner (2012-09-22) RM för Veteraner (2012-09-22)