RM för Veteraner (2012-09-23) RM för Veteraner (2012-09-23)